A–G ehk uued energiamärgised

Need kõik on meile juba tuttavad. Nii nagu 93%-le Euroopa Liidu tarbijaskonnast. Energiamärgised on EL-i loodud tööriistad kõige keskkonnahoidlikumate kodumasinate reklaamimiseks. Nüüd aga peame need kõik uuesti selgeks õppima. Muretsemiseks pole siiski põhjust, sest tegelikult on õppetükk lihtne.

Miks märgised muutusid?

Esimesed energiamärgised ilmusid külmutusseadmetele 1990ndatel. Valdav osa turul pakutavaid seadmeid kandis märgist „E“. Tänu kodumasinate valdkonnas toimunud arengutele muutusid kättesadavaks üha parema energiamärgisega toote. Kui algne klassifikatsioon hakkas juba ajale jalgu jääma, võeti kasutusele plussmärk, et parim energiatõhususe klass omakorda mitmeks astmeks jagada. Sellest ajast saadik näeme kasutuses märgiseid A+, A++ ja A+++. Tänaseks on ka see hindamismeetod puudulikuks jäänud. Selleks, et kõrvaldada takistused uutele tehnoloogilistele arengutele, otsustas EL eemaldada süsteemist plussmärgi ja minna tagasi esialgse A–G klassifikatsiooni juurde. Nüüdsest kannavad Hansa kodumasinad uute energiamärgistega silte.

Uute eeskirjade eesmärk on parandada energiamärgiste selgust ja võimaldada kõrgemate hinnete määramist veelgi energiatõhusamatele seadmetele. Muudatused jõustusid 2021. aastal, aga ei hõlma sugugi kõiki eelnevalt siltidega varustatud seadmekogumeid.

Kuidas uued energiamärgised välja näevad

Mis muutub?
•    Plussmärke enam ei ole ja kasutusel on uued energiatõhususe klassid (A–G), millest igale on määratud uued värvid – toodetele, mille energiatõhususe klass ei muutu, määratakse uus energiatõhususe klass.
•    Energiatõhususe klass A määratakse kõige edumeelsematele seadmetele.
•    Iga märgisel on nüüd ka QR-kood lingiga veebis asuvale toote andmelehele Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasis (EPREL).
•    Seadmete omaduste tähistamiseks kasutatakse uusi piktogramme.
•    Kasutusele on võetud mürataseme klassifikatsioon. Kõige vaiksemad seadmed on tasemel A, kõige mürarikkamad aga tasemel D.
•    Muutunud on põhimõtted, mille alusel arvutatakse seadme näitajaid – see kehtib nüüdsest näiteks pesumasinatele ja nõudepesumasinatele.

Mis jääb samaks?
Toodete energiatõhususe klass. Seadmed jäävad sama keskkonnahoidlikuks, aga neile määratakse uued energiatõhususe klassid (ja värvid).

Energiamärgis ilma plussmärgita (+) tähendab eelmiste aastate süsteemi ümberarvutamist.
El-i uued määrused toovad tagasi pea 20 aastat tagasi kasutatud energiatõhususe klassifikatsioonivahemiku A–G, kus ei kasutata plussmärke. Nüüd on energiamärgised tarbijatele paremini arusaadavad.

Kuna plussmärgid kaovad kasutusest, tuleb olemasolevate kodumasinate energiatõhususe klassid ümber arvestada. Selle tulemusena on muutuvad kõrgeima energiatõhususe klassiga A+++ seadmed klassi C seadmeteks (kui kohaldatav) ning mõningatest A+ klassi seadmetest saavad hoopis G klassi seadmed. Energiatõhususe klassi muutus vahemikus A–G ei toimu mingi konkreetse reegli järgi, kui arvata välja see, et energiatõhususe klassid A ja B on mõeldud vaid uusimatele mudelitele, mis on veelgi energiatõhusamad. Seadmete tootjad, sh Hansa, pingutavad pidevalt tehnika edasiarendamise nimel, mis tähendab, et peagi jõuavad turule uued kaasaegsed seadmed, mis kannavad suurima energiatõhususe märgistust. Mõnes nõudlikumas tooterühmas ei pruugi A või B klassi seadmeid ollagi.

Energy labels
NB!
Nii nagu eelmise energiamärgiste süsteemi puhul saab uusima tehnoloogiaga kodumasinatele lisaks rohelisele energiatõhususe klassile määrata ka kollase, oranži või punase energiatõhususe klassi.

QR-koodid
Igal uuel energiamärgisel on olemas QR-kood, mille skannimine viib seadme mudeli tehnilise kirjelduse lehele. Nendel lehtedel on automaatselt loodud elektroonilised märgised ja toodete andmelehed.

Alates 2019. aastast kantakse kõik kodumasinate, mis peavad kandma energiamärgist (olgu tegu siis vana või uue märgisega) olema kantud EL-i EPREL-i andmebaasi. EPREL-is on iga mudeli jaoks eraldi leht tarbija jaoks oluliste andmetega ja sedame tootja või importija loob vastavale lehele lingi, mis lisatakse energiamärgisele QR-koodi kujul. Vanade energiamärgistega seadmed, millel ei ole QR-koodi,on leitavad otse EPREL-i andmebaasis.

Energiasääst
Tootja innukusest jääb sageli vajaka. Just tarbijate valikud on need, mis suunavad tootjad uute ja uuenduslike lahenduste otsingule. Näiteks on 20 aasta eest populaarsed olnud C-klassi külmkapid asendud kaasaegsete A+++ märgisega külmikutega, mille energiakulu on u 80% väiksem. NB! Teie ostuotsused mõjutavad tulevikutoodete energiatõhususe klassi. Teie vajadused on Hansa jaoks peamised.

KKK

Milliseid tooteid EL-i energiamärgise muudatused mõjutavad?
Uued eeskirjad kehtivad nõudepesumasinatele, pesumasinatele, kuivatiga pesumasinatele, külmkappidele, veinikülmikutele ja sügavkülmikutele. Tootjad on seadmetele uusi energiamärgiseid pannud alates 2020. aasta novembrist ning see kiirendab üleminekut uutele märgistele kauplustes olevatel siltidel märtsiks 2021. QR-koodiga uus energiamärgis muutub kohustuslikuks alates 1. märtsist 2021. Selle ajani jäävad kasutusse vanad märgised.

Miks on mu äsja ostetud A+ märgisega pesumasina energiatõhususe klass uuel märgisel E?
EL muutis energiamärgiste määrust nõudepesumasinate, pesumasinate, kuivatiga pesumasinate, külmkappide, veinikülmikute ja sügavkülmikute jaoks. Kõigil nendel seadmetel on nüüdsest energiamärgised uue energiatõhususe klassiga. Energiatõhususe klassifikatsiooni muutmise peamine reegel oli kaotada ära senised plussmärgiga energiatõhususe klassid ja kasutada kõrgeimaid klasse (A ja B) üksnes selliste seadmete puhul, mille energiatõhususe klass ületab senised parimad näitajad. Seepärast võibki varem A+++ energiatõhususe klassist olnud mudel kanda nüüd märgist D, ehkki selle energiatõhusus pole muutunud.

Miks energiatõhususe klass nii palju muutus?
EL-i uus energiamärgis võeti kasutusele selleks, et hõlbustada kõrgtehnoloogilisemate kodumasinate eristamist. Olenevalt kodumasina energiatõhususest määratakse sellele uue klassifikatsiooni järgi kindel energiatõhususe klass. Liidu seadusandjad otsustasid muuta vana energiatõhususe klassifikatsiooni, et jätta kõrgemad klassid vabaks ja anda kodumasinate loojatele kasvuruumi. Vanade ja uute märgiste kõrvutamiseks ei ole ühemõttelist vastavustabelit, sest uued märgised määratakse kindlaks uue katsemetoodikaga. Seepärast on kodumasinate uutel märgistel teistsugused energiatõhususe klassid. Seadmete energiatõhusus jääb siiski samaks. Muutub vaid seadme energiatõhususe klass ehk energiamärgisel olev täht.

Miks on mu hiljuti ostetud kodumasina pakendil kaks erinevad energiamärgist kahe erineva energiatõhususe klassiga?
EL muutis energiamärgiste määrust nõudepesumasinate, pesumasinate, kuivatiga pesumasinate, külmkappide, veinikülmikute ja sügavkülmikute jaoks. QR-koodiga uus energiamärgis muutub kohustuslikuks alates 1. märtsist 2021 ja enne seda ei pea sellele üldse tähelepanu pöörama. Kui ühel märgisel on A+++ ja teisel F, siis ei tähenda see, et ostetud kodumasin erineks millegi poolest poes või veebisaidil nähtud masinast. Toote energiatõhususe klass jääb samaks. Muutub energiatõhususe klass ehk energiamärgisel olev täht.

Kas uus energiamärgis parandab energiatõhusust?
See võimalus on olemas. Kui vaadata, millise arengu on masinatööstus teinud läbi võrreldes 25 aasta taguse ajaga, mil energiamärgis algselt kasutusele võeti, võib selle kohta leida nii mõnegi toetava näite. Kaasaegne külmkapp kasutab vaid neljandiku elektrist, mida kasutasid 20 aastat tagasi toodetud külmkapid, samas kui nõudepesumasin aitab tagada umbes kolmandikuni küündiva energiasäästu, võrreldes käsitsipesuga. Euroopa kodumasinate tootjad investeerivad teaduslikku uurimis- ja arendustegevusse 1,4 miljardit eurot, et saavutada kestlik majanduskasv.

Miks on poes kõrvuti uue ja vana energiamärgisega külmkapid või pesumasinad?
Erijuhtudel keelavad eeskirjad seadmete müümise vana energiamägisega. Näiteks nende mudelite puhul, mille tootmine lõppes enne 1. novembrit 2020 ja mille jaoks pole seega valmistatud uusi energiamärgiseid. Selliseid seadmeid võib vana energiamärgisega müüa kuni 2022. aasta novembri lõpuni.

Kui suur on võimalus energiakasutust veelgi tõhustada?
Energiatõhususel on palju arenguruumi, eriti nende toodet puhul, mis alles ootavad rahva lemmikute hulka jõudmist. Näiteks tarbib kaasaegne pesumasin käsitsipesuga võrreldes kolmandiku võrra vähem elektrit ja kümnendiku võrra vähem vett. Energiatõhusus on vaid üks valdkond, milles seadmeid edasi arendada. Tulevik on nutikate kodumasinate päralt, nagu toiduraiskamist vähendavad külmikud või automaatsete temperatuurireguleerijatega seadmed. Hansa on juba alustanud selles suunas liikumist.

Kas uus energiamärgis on selgem kui plussmärkidega vana märgis?
Selguse tagamine oli üks peamine põhjus, miks uus energiamärgis kasutusele võeti. Kõik märgid osutavad sellele, et uutest märgistest on tõepoolest parem aru saada.